کشیک کارشناسان

کشیک خرداد 1403

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/03.pdf

کشیک اردیبهشت 1403

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/021403.pdf

کشیک فروردین 1403

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/کشیک فروردین 1403.pdf

کشیک اسفند 1402

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/121212.pdf

کشیک دی 1402

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/dey1402.pdf

کشیک آذر 1402

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/Azar_pdf(7).pdf

کشیک آبان 1402

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/8(1).pdf

کشیک مهر 1402

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/7(1).pdf

کشیک شهریور 1402

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/6.pdf

کشیک مرداد 1402

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/5(2).pdf

کشیک تیر 1402

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/tir.pdf

کشیک خرداد 1402

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/03-1402.pdf

کشیک اردیبهشت 1402

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/2-1402.pdf

کشیک فروردین 1402

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/کشیک(1).pdf

کشیک اسفند 1401

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/esfand 1401.xlsx

کشیک بهمن 1401

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/bahman1402.pdf

کشیک دی 1401

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/10.pdf

کشیک آذر 1401

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/azar.pdf

 کشیک آبان 1401

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/aban1401.pdf

کشیک مهر 1401

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/کشیک.pdf

 تاریخ ثبت : 1401/04/20
  آخرین به روزرسانی : 1403/02/27
 مدیر IT
 6471

با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت امر و پیچیدگی‌های جوامع امروزی، در آینده نزدیک دستگاه قضایی با کمتر پرونده ای مواجه می‌گردد که نیاز به نظریه کارشناسی نداشته باشد چون بنا به عقیده عده‌ای از حقوق‌دانان، نظریه کارشناسی در زمره «ادله اثبات» دعوی و برخی دیگر آن را از...

ادامه مطلب...
  • آدرس: یزد، میدان آزادی، خیابان شهید مطهری، کوچه شهید بکایی
  • کدپستی: 8913815779
  • تلفن: 36262332-36278725-36228320
  • ایمیل: karshenas[at]yazdkanon.ir

شبـکه های اجتماعی: