کاربران
نام کاربری
کلمه عبور
یاد آوری کلمه عبور
ثبت نام
آمار بازدید

» کاربران آنلاین : 5
» بیشترین بازدید همزمان : 36
» بازدید امروز : 130
» کل بازدید : 160892
» میانگین بازدید : 130

عوامل تاثیرگذاردر بتن

ویژگی ها

 ویژگی های بتنی عموماًتوسط معماران  یا مهندسین با توجه به صاحبان آن نوشته می شوند . هدف  این ویژگی ها ارتباط سازنده این رهنمون ها ضرروی و بنابراین برای طمینان از مصالح  بکار برده شده در کار راضی کننده مورد نظر آن مطرح و صاحبان انتظارات آن می باشند. رضایت از ساخت بتن و عملکرد آن مستلزم  بتنی  با ویژگیهای خاص می باشد. به ویژه این فعل توسعه یافته ، تا وقتی  ویژگی های  مهیا شده در بردارنده  بتنی قدرت بالا است مورد ملاحظه قرار  گیرد.

 ویژگی های کاملاً قابل اجراء و یا صفحه جوش، نامطلوب ، هزینه های بیهوده و در بسیاری از موارد این ویژگی ها از توانایی دست یابی به بحرانی ترین  ویژگی های  مورد نیاز  جلوگیری  می کنند . بر حسب  مقاومت بالای بتن ویژگی های صفحه جوش احتمالاً آن را ضمانت خواهد کرد، به عنوان مثال : (تیلور و باید در سال  2005) یک بدنه پل در منطقه سردسیری در معرض نمک یخ شکن نیازمند مقدار مقاومت مؤثر برای نفوذ کلرید  آین به منظور  به تأخیر انداختن هجوم و تحلیل نیروی القا شده کلرید می باشد. منجمد شدن / ذوب شدن پایدار و همچنین  مقیاس  مقاومت  نیز ضروری  هستند . بر اساس  نیازهای استاتیکی ( محاسبه ای) ویژگی های بصری ممکن است به کمترین  تراکم قدرت باشند .شکستگی بدنه پل را افزایش دهد. شکستگی برای بقای  پل زیان آور است  به ویژه در محیطی که فرسایش آشکار  است . در چنین  موردی ممکن است تصریح کننده  انتخاب شده  فقط شامل حداقل  قدرت مورد نیاز باشد . مگر اینکه  ویژگی درگیر با مقاومت بالای  بتن با طرح خاصی در ذهن نوشته شده باشد ، و شانس  خوب آن که ممکن نیست برای آن پروژه به قدر کافی مناسب باشد بیشتر ویژگی ها به  طور قانونی متصل  به اسناد می شوند  بیشتر  به یک قرارداد  اعطا می شوند.

 مالکیت  در مقابل مبنای  عملکرد  ویژگی ها  

ویژگی ها برای بتن ، می تواند به طور اساسی  به یکی  از سه روش نوشته شود : مالکیت  انحصاری ، عملکرد  انحصاری ، یا ترکیبی از مالکیت  و عملکرد .

به طور قابل ملاحظه ای مالکیت انحصاری و مبنای عملکرد  انحصاری  ویژگی ها ، فواید و زیان هایی دارند وویژگی های  تجویزی  محور مصالح  و نسبت های  مخلوط  که در طول  استفاده  با تولید ، ارسال  ، قرار دادن و روش های عمل آوری که دنبال می شود را تصریح می کند . در طرف دیگر آن طیف به ویژگی های عملکردی  محور فقط نتیجه پایانی خصوصیات لازم برای مطلوب  کردن ضوابط  طرح بدن  تجویز کردن روشی که آنها به آن رسیدند را تصریح می کند.  ترکیب  ویژگی ها شامل هر دو نیزاهای  عملکردی  و تجویزی است  یعنی   ، در طول  با مواد ، نسبت  و نیازهای رویه ای، ویژگی های نتیجه پایانی نیز قید می شود. ویژگی های تجویزی  معمولاً شامل کیفیت ارزش ها  برای  محتوای  مواد حداقل سیمانی ، حداکثر اندازه تراکم ، حد  فاصله مجاز  نشست ، حداکثر نسبت آب  به سیمان با مصالح سیمانی  می شود . با تولیدات خوب وارسال  بتن با مقاومت بالا  مستلزم  دانش درونی  با سه فاکتور  دنبال شده می باشد .    

- مواد تشکیل  دهنده

-  نسبت های مخلوط

 - تعامل  مواد

  تولید مکرر کیفیت  بتن استفاده شده در ویژگی های تجویزی مشکل خواهد  بود.  ویژگی های تجویزی        هرگز نمی توانند به طور مناسب و به اندازه کافی  هر یک از موضوعات مطلوب  بالا را برای تولید سازرگار  کیفیت زیاد بتن، عنوان کننده . کیفیت  مواد تشکیل دهنده  که نسبت های  مخلوط را دنبال می کند، بازار تا بازار و روز به روز  تغبیر می کند. تغییرات کوچک در کیفیت مواد تشکیل دهنده  می تواند با عملکرد  قوی از بتن  اثر مشخصی داشته باشد. بدون پرداختن  به بررسی های لازم در مواد تشکیل دهنده سازگار مشکلات پیش بینی نشده قابل توجه  و احتمال بیشتری برای رخ دادن آن است .

  بتن مدرن موادی بسیار پیچیده تر از مواد فقط 50 سال پیش است که بیشتر  مورد استفاده  مواد تشکیل دهنده بودو خیلی متنوع تر از مواد در دسترس هستند. اگر چه میزان مواد  مورد نیاز دانش مهندسی برای تولید  عملکرد بالای بتن به طور قابل توجهی بین طراحان و تولید کنندگان بصری طی سالها افزایش یافته  و ماهیت  اصلی ویژگی های بتنی را ندارد. در مقایسه با پیشنیان آنها، بسیاری از طراحان معاصر آگاهی کمتری در مصالح  تکنولوژی مهندسی  دارند. چنانچه رشته مهندسی سازه  تا حد زیادی اختصاصی تر  می شود فرصت  از طرف کمتری  برای دانشجویان در دسترس است تا صرفاً  بیشتر در مورد مصالح بتن  همانند عنصر طرح ، بدانند .

از طرف دیگر، بسیاری از تولید کنندگان کنونی بتن  به عبارت  دیگر از نظر تکنیکی  خیلی زیر ک تر از تولید کنندگان یک قرن پیش هستند . طراحان  با درجه  بالای  دانش  در مهندسی مواد کنونی  ممکن است  با روش تجویزی سنتی احساس راحت تری داشته باشند. به عبارت دیگر ، طراحانی با دانش مهندسی مواد یا تجربه کم  آسوده تر دارایی های نتیجه پایانی  را علاوه بر تعریف  مسیر ضروری  برای رسیدن به نتایج  پایانی را ذکر می کنند در هر رخدادای، تراکم  مسئولیت برای انتخاب مصالح و ویژگی ها برای مقاومت بیشتر بتن در دسته های مرتب شده  واجد شرایط کمتر صحنه برای مشکلات است  نظر به اینکه  آن می تواند با هر بتنی رخ دهد . چنانچه حد فاصل مصالح که می تواند برای افزایش محصول  بتن  ترکیب شود ، به ویژه با نسبت هایی  از موادی با سیمان  اضافی  و مخلوط شیمیایی ، تعیین  بتن به طور تجویزی تا حد زیادی  برای مهندسین  کاری  دشوار شده  است. سیریواتنان,Sirivivatnanon  Khatri خاطری ( 1997) تعداد زیادی از آزمایشات تحقیق بر مبنای عملکرد را برای ذکر بتن برای ساحلی مهاجم و شرایط  دریای  تعریف کردند . آنها شامل  نفوذ پذیری  سریع کلرید (1202 ASTM C) ، نفوذ پذیری بی فایده  (642  ASTM  C) و جذب آب (1585 ASTM  C) می باشد .

ویژگی ها برای دستیابی به نتایج  پایانی در یک روش تجویزی اظهار می شوند که می توانند موانعی در توانایی دستیابی  با نتایج ایجاد کنند . درجه ای که چنین ویژگی های ترکیبی می تواند مشکل ساز شود بستگی به ماهیت چیزی دارد که شاخص است. در بعضی موارد ، خطرات مشارکت با تهیه  عملکرد  بتن در یک روش  تجویزی پایین است . 

هر چند وقتی که ویژگی های عملکرد بالا  مورد نیاز هستند . تجویز می تواند شدیداً مشکل ساز  شود  ،  برای مثال توانایی تهیه کننده برای فراهم کردن 20Mpa  نقطه گذار( فراوانی 13000 بتن حداکثر  نسبت 5/0 W/B را دارد که مشکل نخواهد بود. از طرف دیگر ، ذکر کردن 80 نقطه  گذار ( فراوانی   12000) در 56 روز   در حالی که  استفاده  از SCM  را رد می کند یا برای  استفاده از SCM  با حدود تأسیس شده  به طور                           قرار دادی که می توانند  به طور قابل توجهی شانس برای دستیابی موفقیت آمیز  به عملکرد  قوی و اقتصاد  یا هر دو را کاهش دهد را می پذیرد. غیر معمول تر از آنچه که ممکن است به نظر برسد، تولیدکنندگان بتن  شبیه نانواها هستند. تجربه های تهیه کنندگان بتن و نانواها  هر دو در یک موقعیت  بهتر برای تولید کیفیت  تولید است  ( بیشترین  احتمال  در بیشترین  هزینه  روش کار آمد  است )  اگر مشتریان آنها  یا گروه های سوم آنها را در اینکه  چطور کار خود را انجام  می دهند هدایت  نکند.  تعیین  عملکرد  بتن در یک  اساس تجویزی این  احتمال  را دارد که یک نانوا را برای درست کردن  کیک بر اساس دستور العمل تجویزی هدایت کند و مستلزم  این است  که نانوا مطمئن شود که کیک هنوز هم مزه خوبی خواهد داشت .

ویژگی های تجویزی در روش  چنین عملکردی  به دست  آمده است می تواند خیلی مشکل ساز شود. به ویژه  هنگامی که افزایش مصالح از نیازهای عملکرد  باشد. وقتی که  تلاش هایی  برای تولید بتن با مقاومت بالا در روش تجویزی انجام می شود تعداد  نتایج خطرناک بی شماری از آن نتیجه می شود . ویژگی های  تجویزی ممکن نیست برای استفاده از انواع مصالح مناسب تر، کمیت ها ، یا نسبت های دسترسی به منظور  رضایت  از نیازهای پروژه  در بیشترین  هزینه روش کارآمد را بپذیرد.

یکبار  به قراردادی رأی داده می شود که یک ویژگی  تغییر یافته دارد که می تواند مشکل  باشد. بعضی  تصریح کنندگان می توانند تغییرات را خیلی راحت تر از دیگران بپذیرند. به نظر می رسد در هر رخدادی  ، همیشه  باید  دلیل  منطقی  و اساس  برای هر تغییرات  قرار دادی، درخواست ها ها را همراهی  کند.

محدودیت  های کلی  که به طور قرار دادی  تأسیس  شده اند

محدودیت های تجویز انتخاب شده  قرار دادی روی مصالح  تشکیل دهنده که باید از آن اجتناب کرد وضع می شوند. اگر چه  بسیاری از محدودیت ها به طور تجویزی روی مصالح  مانند خاکستر بادی یا سیمان  آهنگدازی وضع می شوند که به دلایل حفاظتی قابل قبول  هستند  و به طور قرار دادی  محدود یت های  اصلی انتخاب شده  نه تنها نمی توانند مانع عملکرد  بصری  شوند بلکه می توانند  عملکرد را کاهش دهند. اگر کمیت  های نامطلوب مصالح سیمانی به ویژه با توجه به دوام آن استفاده  شود . نتیجه آن می تواند عملکرد  بدبینانه ای باشد . برای مثال : مطالعات  بر این اشاره دارند که از مقادیر  خیلی کم خاکستر های بادی  خاص استفاده می شود . چنانچه  به طور عادی  15 درصد  مشخص اندازه  جانشینی می تواند مقاومت  بتن را در مقابل کلیه  خطرات علاوه بر هیچ یک از استفاده  های آنها  کاهش دهد.

به منظور مشابه از کمیت  های غلط یا نوعی خاکستر بادی استفاده  می کنند  که می تواند  مقاومت بتن از جمله سولفات را کاهش دهد ایتکالسکیtikalsky  و کارا سکیول 1993carrasquilla وقتی  مقادیر  مطلوب  درک و استفاده می شود  بیشترین  خاکستر  بادی می تواند   به طور  قابل توجهی دوام  بتن را بهبود  بخشد.

 فصل 4  سه گروه  برای طبقه بندی  بیشتر  ویژگی های بتن- مکانیکی- دوام  و قلبلیت وابسته سافت را ارائه می کند و نشان  می دهد  که چطور مشکلات  می تواند رخ دهد  مگر اینکه  هر یک از ویژِگی های  مربوط شناسایی شود. به طور کلی ، شناسایی  ویژگی های   بصری  مربوطه  یک مفهوم  به سهولت  درک شده  هر منطقی است  هر چند در عمل  به ندرت  انجام می شود. اغلب یک واصل ذاتی در فرآیند های انتخاب مناسب ترین بتن برای درخواست  وجود دارد . خواص  سازره  در طول، طول عمر  آن ( مکانیکی  و خاصیت  دوام ) و مقاومت تعیین شد از نگرانی های اولیه طراحان می باشد. در حالی که تمرکز  اصلی پیمانکار روی  ویژگی های مربوطه قابل ساخت است . مگر اینکه  آن پروژه  در  اساس  در طراحی  ساخته شده  اجرا شود،  همه ویژگی های مربوطه لزوماً ممکن نیست در طول انتخاب مخلوط  و فرآیند واگذار شد.  در نظر گرفته  شود  و نتایج  پایانی  هرگز  ممکن نیست که صاحبان  انتقالات را راضی  کند .

  گروه مسئول برای انتخاب مصالح و خاصیت های مخلوط باید همه نیازها ی مخلوط ، خواه مربوط به مکانیکی دوام ، باشد یا خاصیت های قابل ساخت، تهیه شود. علاوه  براین طرح ها و ویژگی ها، نیازهای قابل ساخت سازنده نیز باید بازگو شود. در بیشتر  پروژه ها ، معمولاً  تهیه کننده  بتن  مسئول گروه  برای مصالح  و خاصیت مخلوط است ، هر چند ، در برخی  بازارها  برای مخلوط های بتنی توسعه آنها به وسیله  آزمایش های آزمایشگاهی  مستقل و تصدیق  آنها به وسیله جواز  مهندسین رایج است. برای  انجام این نیازات  که بدانیم  که چطور  بتن  قرار گرفته  است ،  به هم پیوسته  شده  و چطور  به عمل آمده  است .

    قدرت بالای بتن  فقط  یک نوع  از عملکرد بالای بتن است. درتاریخ ثبت شده است که در بتن ، مصالحی است  که در موضوعاتی که تا حد زیادی  تجویزی هستند تعیین شده است. نیازهای  تجویزی به طور  مکرر شامل حداقل میزان سیمان، حداکثر نسبت WIB  ، حد فاصل  نشست  و خصوصیات  متراکم می شود . بعضی  مواقع به نتایج مطلوب  مخالف  تولید باشند. مثالهایی  از چنین  پارامترهایی شامل خصوصیات بتن ناآزموده  و سخت شده ، شرایط  فصلی  و روش های  ساخت  شود . زمان  وابسته به فاکتور ها  مانند  دسته بندی  کردن، ارسال  و زمان قرار دادن خیلی مهم   هستند . بنابراین  در حالی که که هنوز در فازهای  پیش ساخته ، به طور شدید سفارش شده است   که همه خصوصویات  ضروری  به طورصریح  بیش از آزمون های آزمایشی یا استفاده  واقعی  در این کار  بیان  شده اند .

نویسنده تعیین شده  باید خصوصیاتی را انتخاب کند  که برای  درخواست خاص مناسب هستند که ذکر خصوصیات اضافی بیش از آنچه نیاز است احتمالاً باعث افزایش هزینه ها می شود  و آن را در برخورد با معیارهایی که  واقعاً همه هستند. مشکل تر می سازد و حتی شاید منجر به  مشکلات غیر قابل پیش بینی شود.   هیدرولیک بتنی سیمان یک ماده  پیچیده و پویا  است. ثابت کردن  نسبت های ضمانت های تغییر پذیری  ذاتی در دسترس عملکرد  مخلوط دارند. به طور دوره ای، چنانچه اصلاحات  مورد نیاز  به وسیله  تهیه کنندگان بتن  می تواند عملکرد سازگار  اصلاحات عمومی شامل تنوع در اندازه های دوز  ترکیبات شیمیایی می شود   مانند تغییرات دامنه زیاد آب و یا گنجایش جلوگیری از جذب آب ترکیبات  وقتی  که شرایط توجیه  پذیر  می شوند       

 

 در رابطه با آزمایش  فرونشستن

آزمایش  فرونشستن یکی از قدیم ترین و غالب ترین آزمایشات برای اندازه گیری  پایداری  بتن های تازه می باشد  . پایداری  به تحرک  نسبی یا توانایی مخلوط  تازه بتن برای  جریان اشاره می کند . اصلاحات مشترک استفاده شده  برای توصیف پایداری بتن تازه شامل سفت شدن ، شکل پذیری  ،طبیعی ، قابل جریان وسایل می باشد . کارآیی  بتن به شل شدگی منتسبی که مخلوط  بتن تازه می تواند در آن قرار گیرد . سفت شدگی و اتمام آن اشاره می کند . اگر چه  استفاده مکرر و به طور  قابل معا ضه موضوعات پایداری و کار آیی بتن  از ویژگی مستقل بتنی هستند. این تصور  غلط احتمالاً بر اساس فروش غلطی است که چنانچه ته نشست بتن افزایش یابد بنابراین کارایی بتن  نیز افزایش می یابد . به هر صورت ، افزایش فرو نشست کارایی بتن را  بهبود می بخشد  یا بدتر می کند بستگی به چندین فاکتور دارد که شامل  دانه بندی توده ای  ، مقدار مصالح سیمانی  و نسبت WIB  می شود .

 بوسیله تعریف ، فرونشستن اندازه سفتی نسبی یا پایداری بتن تازه می باشد و آن اندازه کارایی  بتن میزان آب ، یا نسبت WIB نیست . شیوه های  انجام آزمایش فرونشستن در بخش  ASTMCD 143 توضیح داده شده است . یکی از رایجترین تصورات غلط داخل  صنعت این است  که رابطه قوی بین فرونشستن و میزان آب وجود دارد . فرونشستن تحت تأثیر فاکتورهای  زیادی  به علاوه  میزان آب قرار می گیرد . حتی در بتن ، جایی  که پایداری  با کمک کاهش ترکیبات آب تولید نمی شود رابطه معتبریبین فروننشستن  و میزان آب وجود ندارد . فاکتورهای دیگری  که فرو نشستن را تحت تأثیر قرار می دهند  شامل تمیزی  تودهها و دانه بندی ذرات تود ها می شود . برای مثال: مقیاس های گرفته شده  برای  بهبود دانه بندی توده ها معمولاً منجر به کاهش دخالت  در آب می شود . آب  کمیت مشابهی از آب برای تولید بتن استفاده شود. در نتیجه توده های استفاده شده  دانه بندی یکنواخت بهتری  دارندکه می تواند اندازه فرو نشست را افزایش دهد. به عبارت دیگر  اگر  میزان آب در دست نباشد و وقتی  که آزمایش در محل کار باشد افزایش فرونشست ممکن است  بیش از حداکثر حد پیش بینی شده باشد و اساس آن را برای  رد شدن تشکیل دهد اگر چه نسبت WIBبدون تغییر  باقی بماند .

برای آزمایش  فرو نشستن که مناسب باشد. بتن باید شکل  پذیر و چسبندگی  پایدار  داشته باشد . بتن سبک ( کم مایه ) اغلب فاقد چسبندگی کافی برای جلو گیری  از نمونه آزمایش فرونشستن از برش زدن در  یک طرف  می باشد . آزمایش فرونشست برای اندازه گیری  پایداری خیلی سفت یا روانی و بتن های سفت شده  مناسب نیستند. بتن با مقاومت بالا یک ماده چسبنده است و جدید ترین بتن های  با مقاومت  بالا پایداری  های آن در مایع بردن و روانی  آن قرار می گیرد . تولید بتن با قدرت بال از جذب دانه بندی  شده استفاده می کند که معمولاً تفکیک ذرات بتنی در اندازه های  فرو نشستن های  پایین تر  از 250 میلی  متر ( 10 اینچ) یا پایین  را نشان نمی دهد. اندازه گیری قطر گسترده شده نمونه فرونشست علاوه بر فاصله  قطر عمودی   مناسب ترین روش  برای تعیین پایداری  جریان و خود سفت شدگی بتن ها است .

آزمایش فرو نشستن با انعطاف  پذیری بیشتر جریان بتن ها ارتباط کمتری دارد و توصیه نمی شود که از آزمایش فرونشستن به عنوان یک آزمایش  پذیرفته استفاده  شود. اگر آزمایش فرونشستن برای  این انواع بتن استفاده شود  وقتی که نتایج تفسیر می شوند باید احتیاط  را اعمال کرد و تأکید  باید روی کنترل میزان WIB قرار گیرد نه روی فرونشستن .

جزء ترکیب کننده مصالح ساختمان  

در صنعت موانعی وجود دارد که ارزیابی  بالقوه  مصالح  مکمل  سیمان در مقاومت زیاد بتن را در هر  دو از نظر تکنیکی و اقتصادی با مشکل  می سازد. به طور عادی اندازه های مشخص برای مصالح مکمل سیمان  اغلب افت فواید مفید را که می کند که می تواند در مقاومت بالای  بتن دیده شود . چنانچه در فصل 2 اشاره  شده بعد از دهه های مفید ، هنوز ذهنیتی در صنعت بتن وجود دارد که مصالح سیمانی مانند خاکستر بادی ، سیمان آهنگدازی و سیمان های  طبیعی متناوب صرفاً جایگزین  های سیمان  هستند . این کلاملاً قابل درک  است که این می تواند موردی  باشد نظر به اینکه این مصالح ساختمان در اصل  به عنوان جایگزین هایی برای  سیمان پرتلند مورد بحث قرار گرفتند . برای مثال یک ویژگی که اندازه های کمی  خاکستر بادی  را به وسیله  توده ای  از مصالح کاملاً سیمانی را  به پیش از 20 درصد نمی برد. روشی  را تعیین می کند. که خاکستر بادی  و سیمان پرتلند در تأثیر  متقابل  یکدیگر شناخته  می شوند. در مصالح سیمانی و در مخلوط  غنی، مقاومت  مطلوب در بتن داده شده ممکن است بیش از  20 درصد کل مصالح سیمانی  باشد،که کمیتی  با این ویژگی  پذیرفته نمی شود.

البته، همه پارمترهای مربوطه ، نه تنها مقاومت ، وقتی که مطلوب ترین مخلوط  برای استفاده  تعیین می شود  نیازمند توجه هستند . نکته ایجاد شده در این جا که به طور  تجویزی  تحمیل شده است  همه اندازه های کلی، می توانند وقتی هدف رسیدن به بالاترین سطح عملکرد در بیشترین هزینه روش  کار آمد باشد ، پیشخوان  تولیدی   ( بهره زا) شود .

 

طرح مدیریت  کیفیت

بیشتر یک قرار داد به یک سازنده اعطا می شود ،یک برنامه ریزی متفکرانه و انجام یک طرح مدیریت کیفیت بر اساس مدرا و اهداف ساختمانی به طورمعقول دست یافتنی دارد که می تواند یک ابزار ضروری باشد . موضوعات عنوان شده در طرح مدیریت کیفیت باید شامل :

- طرح اختلاط ویژگی ها

- نیازهای  واگذاری شده

- شرایط فروش

- موضوعات پیش ساخته جلسات گفتگو  

- قرار دادی برای سفارش بتن ، شامل ، حداقل مقادیر  مجاز اندازه مخلوط بتن

- رهنمون هایی برای معامله  مصالح تشکیل دهنده

- رهنمون هایی  برای تولید و ارسال ، شامل ارسال اگهی اطلاعات

- رهنمون هایی برای محلول سردو گرم

- پذیرفتن مسئولیت های  محل کار و رد کردن بتن تازه

- قرار دادن ، سفت شدن ، پرداخت کاری و کارهای عمل اوردن بتن

- قرار دادی برای حفظ نمونه مصالح تشکیل دهنده

- قرار داد برای نمونه گیری و آزمایش بتن و

- قرادادی برای بررسی نتایج نابرابر آزمایش

  

 

 

شرایط تولید کنندگان    

ساخت بتن برای این گفته که چیزی را که برایش هزینه می کنید را بگیرید. آزاد نیست و بیشتر  مخلوط آماده بتن به عنوان یک کالا خرید و فروش می شود و متأسفانه  تولید کننده  بر طبق آن رفتار می کند.  بسیاری از مغازه های پیمانکار برای بتن براساس قیمت و توانایی تولید کننده در برنامه های ارسال برخورد انعطاف پذیری دارند اما نه بیشتر  از این ( هستر  Hester 1989) . وقتی  یک تهیه کننده  بتن را انتخاب می کند هرگز نباید شرایط قیمت را کنار بگذارد وقتی که  فقط قیمت را در نظر می گیریم ، ضامنی  وجود ندارد که تهیه کننده بتن انتخاب شده حتی  به وطر جزئی  قادر خواهد بود بتن با قدرت بالا در کیمیت ها و کیفیت های مورد نیاز  برای آن  روژه را فراهم کند . تولید کننده بتن اولاً باید قادر به نشان دادن توانایی دستییابی  به مقاومت  مطولب  نامتناقص و در قیمت های  معقول  باشد ( هستر 1989) .

اظهار  شده است که ویژگی های  پروزه نیازمند واگذاری  و توصیف صورت حساب  تولید کننده : بتن است. توصیف صورت حساب  باید برای مرور پیشین قرار داد  اعطا شده  در دسترس  باشد و باید دارای پیشنهاد بسته بندی سازنده باشد. پیش از این اظهار شده  است که تولید کننده : بتن با مقاومت بالا ، طرح مدیریت کیفیت خودش را برای تأسیس روش هایی  برای  واجد شرایط شدن به عنوان  تهیه کننده :بتن با مقاومت  بالا را دادرد . هر پروژه ای که خواستار بتن با مقاومت بالا باشد باید مستلزم این باشد که یک طرح مدیریت کیفیت را در توصیف صورت حساب تولید کننده بتن را در بربگیرد . هدف طرح مدیریت کیفیت فراهم کردن درجه معقولانه ای از اطمینان است که تهیه  کننده قادر خواهد بود  بتن با مقاومت بالای پایداری و کیفیت مورد نیاز  برای یک پروژه  موفقیت آمیز را فراهم کند.

پیشنهادات و شرایط  فروش :

طرح های مخلوط پیشنهاد شده  برای مرور به وسیله نویسندگان تعیین شده دست کم 30 ساله معرفی شده است . اما ترجیحاً 60 روز قبل از اولین  سرمایه گذاری  می باشد. پیشنهاد باید شامل حداقل اطلاعات زیر باشد:

- تعیین  هویت پروژه ( نام و موقعیت )

- نام و آدرس پیمانکار و امکانات تولید بتن

- طراحی  و توصیف طرح مخلوط

- تعیین  مقاومت شامل سن طراحی شده پذیرفته شده

- - بر اساس نتایج مقامت میدان یا نتایج مخلوط های آزمایشی  : اسناد نشان می دهند که نسبت های  مطرح نه : بتن میانگین تاب فشردگی برابر  یا بیشتر  از میانگین  مورد نیاز   تاب فشردگی را تولید خواهد کرد .

- نتایج آزمایشگاهی اندازه های مخلوط بتن آزمایشی  بر حسب پیش بینی عادی و پیش بینی  شدید شرایط  محیطی هدایت  می شوند. نتایج باید همه ویژگی های  تعیین شده  بتن های تازه و سفت شده را در قرار داد عنوان کند.

- شرح روش  برای تنظیمات  سایت اگر مطرح شود

لیست بعدی موضوعات به شرایط بستگی خواهد داشت که براین اساس کدام بتن تهیه شده است .اگر بتنی با مقاومت بالا در یک ساخت اساسی تهیه شود، تولید کننده ممکن است  برای تهیه کردن همه یا بعضی  از شرایط زیر را انتخاب کند یا ممکن است هیچ یک از شرایط دنبال شده را انتخاب نکند:

نسبتهای  مخلوط بتن : برای  هر مخلوط شامل  شرح ذیل است :

- لیست همه مقادیر و انواع مصالح تشکیل دهنده

- اشباح شدن سطح خشک توده مواد ریز و درشت

-نام و موقعیت منابع همه مصالح خام شمال توده ها ف مصالح سیمانی ، مخلوط ها و آب و

- گواهی مطلوبیت  برای سیمان ، مصالح مکمل سیمان ، توتده ها و مخلوط ها

خلاصه آماری مصالح خام برای 12 ماه قبل برای :

 -  گواهی اطلاعات  سیمان آسیاب شده

- سیمان های مکمل یا گواهی اطلاعات مصالح بتن  سیمان طبیعی  آسیاب شده 

- نتایج  درجه بندی  و تمیزی توده ها

- گواهی  مصالح خام

تولید کنندگان اختصاصی بتن های با مقاومت بالا که دمای و مقادیر  زیاد منابع را صرف  تحقیق و توسعه می کنند. وقتی که بتن های با مقاومت بالا یافته شده اند. بسیاری از تولید کنندگان کاملاً مخالف  بودند  و به طور قابل توجهی مصالح و نسبت های استفاده شده را آشکار کردند . در شیکاگو مهمترین  سیاست این بود  که بتن هایی با مقاومت بالا  تا با فشردگی مشخص  و یا بالاتر  از 70 MPA  ( فراوانی 10000) داشته باشند . که عملکرد  آن همانند بتن خالص  تهیه  شده بود . این مخلوط  های واگذار شده فقط عملکرد بتن را که  تهیه شده بود را تصریح کردند. نسبت های  مخلوط شده را ارائه نشده است. یک نمونه کنترل کیفیت می تواند  در محل کار برای رسیدگی  به ارسال  تمام وقت موجود شده باشد . بتن در شرایطی  تولید شد که تهیه کننده تنها گروه مسئول  برای  پذیرش  یا رد بتن است. وقتی که  MSC انتخابی  بتن خودش را رد کرد  موقعیت هایی وجود داشت اما نویسنده از هرMSC فراهم کننده بتن با مقاومت بالا که  همیشه نیازمند تفکیک و یا جانشینی بودند که بر اساس علمکرد خالصانه  تهیه شده  بی اطلاع بود .

توصیف  آزمایشگاه  آزمایشی

 کار نمونه برداری  و ازمایش در مطابقت دقیق با ویژگی طرح و استانداردهای  قابل اجرای صنعت به طور  انتقاد پذیری در موفقیت هر پروژه  مهم است. به استثنای مقطع زیاد طرح های در گیر شده متأسفانه اغلب  با بتن های مقاومت خیلی بالا، انتخاب  هر نمایندگی  واجد شرایط برای آزمایش مقاومت زیاد بتن نادیده گرفته می شود . بیکلی Bickly (1993) اظهار کرد که نمایندگی های آزمایش باید بر اساس عملکرد گذشته آنها در پروژه هایی که بتن با مقاومت بالا را مورد  استفاده  قرار می دهند و توانایی آنها را در عملکرد مناسب کارهای آینده در نظر گرفته  شود . تعیین تغییر پذیری آزمایش درونی  از یادداشت های آزمایشی  قبلی  با مقاومت بالای بتن است که فراهم کننده مقیاس اندازه گیری پایداری آن نمایندگی می باشد و خلاصه ای  از آزمایشگاه و میدان تکنسین ها باید  برای مرور  و یژگی های خاص و تجربه کاری موجود باشد . کوتاهی آزمایشگاه در فراهم کردن اسناد : براورد  آنرا با ASTMC 1.775 را نشان می دهد و یا استاندارد های مشابه  نباید  برای استفاده در این کار در نظر گرفته شوند . وضعیت توصیف را ارئه  شده در طرح معمار یا مهندس باید قلمداد شود .

 مذاکرات پیش ساخته

وجود مصالحی که تا حد زیادی  نابود شدنی هستند ، برنامه ریزی پیشرفته مهم ساخت بتن مورد نیاز  و اهمیت مذاکرات پیش ساخته نمی تواند روی هر طرح بتنی ( بصری ) پیش از حد تأکید شود به ویژه این برای بتن با مقاومت بالا صحیح است نظر به اینکه، مقاومت زیاد  فقط می تواند از طریق تولید کنندگانی که دقیق تر کنترل  می شوند به دست آید پس از آن  برای بتن با مقاومت متداول  مورد نیاز  می باشد . در یک جا ، زمان کمی برای بحث  وجود دارد که آیا بتن با ویژگی ها مواجه می شود و یا  می تواند در وضعیت ویژه  پذیرفته شود . چنین جزئیاتی نیازمند تمرین زیاد در پیشرفت است به طوری که همه قسمت های درگیر شده با کار متقابلاً مسولیت های یکدیگر را درک می کنند . بهترین روش به انجام رساندن این با برگزار کردن یک مذاکره پیش ساخته ترجیحاً چندین  هفته قبل از اولین برنامه قرا دادن بتن با مقاومت بالا می باشد . بنابراین ، پیشنهاد می شود که نیازهای یک کنفرانس پیش ساخته در ویژگی های طرح فهمیده می شود. یک کنفرانس پیش ساخته برای مشخص کردن نقش  همه گروه ها ضروری است . بهتر است طرح های  مخلوط ارائه شده ای  داشته باشیم و پیش از جلسه آن را خوب مرور کنیم. هر جزء درگیر با استقرار  بتن مقاومت بالا  باید قبل از اولین برنامه تعیین شده خوب پوشش داده شود . دستور جلسه باید با پیمانکار اصلی آماده شود و از قبل در آن  جلسه دعوت شده توزیع شود. دستور جلسه  باید تاریخ ، زمان و موقعیت  جلسه و لیست  موضوعاتی  که قرار است  بحث شود را نشان دهد . بلند تر خواندن یک صفحه فلزی باید  توزیع شده و نام حضاران و کسانی که حضور دارند و برخورد اطلاعات آنها را نشان می دهد جزء به جزء دقیقه ها باید در  طول جلسه گرفته شود   و فوراً در طی  یک یا دو رزو  بعد از جلسه توزیع شود . مذاکرات  پیش ساخته باید شامل نمایندگانی از همه گروه های درگیر شده در ویژگی ها و تولید بتن تهیه کنندگان بتن ، پیمانکار، نماینده بازرسی ، مهندسی و دیگر صاحبان باشد . در بعضی موارد بازسازان ساختمان نیز ممکن است  در کنفرانس پیش ساخت شرکت کنند .

موضوعات بحث شده در کنفرانس پیش ساخته بر اساس  چنین فاکتورهایی  مانند دامنه آن طرح ، و تجربه محلی  با طرح تولید و قرار دادن بتن با مقاومت بالا  تغییر می کند . فصل 7 موضوعاتی  را عنوان می کند که عموماً در کنفرانس های پیش ساخته  بحث می شدند . لازم نیست  که هر یک از این موضوعات را بر اساس موضوعات خاص طرح ، بازرسان محلی ساختمان، وتجربه  تولید  بتن و تیم کار ایی  پوشش دهیم .  از آنجایی که  عملکرد مقاومت بالای بتن در تغییرات مصالح  خیلی حساس است و مستلزم سازگاری  های دوره تر است مسئولیت هایی برای سازگاری محل کار  باید عنوان شود  و به طور  واضح تشخیص داده شود .

خصوصیات مقاومت بالای بتن عمدتاً باید بر مبنای  عملکرد باشد . آنها باید ویژگیهای مورد نیاز  برای بتن تازه و سفت شده را به طور آشکار  و قابل درکی بیان کنند و اتاق کوچک یا هیچ اتاقی  برای تغییر  باقی نگذارند . علاوه بر این ، آنها باید  فاقد از محدودیت های غیر  ضروری  باشند . این بدان معناست که بیشتر  این مسولیت ها  برای اطمینان  است که این کیفیت های به دست آمده با تهیه کننده  وضع شود . از آنجایی که تهیه کننده بتن، بتن را بر مبنای  روزانه تولید می کند این اختصاص شده است و بنابراین  این احتمال  هست که کارشناسان  برجسته تری  در ارتباط  با تولید  بتن و بعد هر گروه دیگری در فرآیند ساخت داشته باشند . 28 روز  پیش طراحی  شده سنین پذیرش

سن استاندارد سنتی  برای تعیین مطلوبیت با طرح تاب فشردگی  28 روز  بوده است . در حالی که 8 روز  به طور معقول یک سن پذیرفته شده برای بتن های با مقاومت متداول است ، ارتباط  آن با  مقاومت بالای بتن به طور گسترده ای قابل بحث است. در حقیقت 28 روز مداوم به عنوان سن پذیرفته شده و طراحی شده استانداردمی تواند به دنبال  رضایت  از ویژگی های  مهم و طولانی مدت ضد تولید می باشد.

انتخاب مصالح و نسبت های مخلوط  بالای بتن  بر اساس  سن طراحی شده  57 یا 90 روز  علاوه بر  28 روز  قرار دادی، رایج است. چندین دلیل صوتی  وجود دارد که چرا تعیین سن پذیرش بیش  از 28 روز می تواند با مقاومت بالای بتن مهم باشد. بسیاری از  تقاضاهای  بتن با مقاومت بالا و شرایط بار خارجی  چنان است  که مقاومت محاسباتی  تا سنین عقب تر لازم نیست . علاوه بر سوء استفاده کردن از بهره مقاومت پیش 28 روز  ، انتخاب سن طراحی شده: 56 یا 90 روزه کاهش مقدار چسبندگی  مخلوط را می پذیرد، که به طور گسترده ای  می تواند افت کلی را کاهش  دهد و دوام طولانی مدت پتانسیل را بهبود بخشد . رایج ترین  دلیل اینکه چرا توانایی های تعیین شده  در نسبت سن طراحی شده 56 روز یا 90 روز  مقاومت می کند و مقدار  زمانی است  که می تواند برایت عیین  اینکه ایا بتن قابل قبول است طول بکشد. به درستی این یک دلیل معتبر نیست . سن طراحی شده بتن سنی نیست که حداقل ( خاص ) مقاومت بادی  به دست آید .

سن طراحی شده سنی است که حداقل مقاومت باید در طول   با یک فاکتور  از پیش ساخته طراحی شده  و مقاومت اضافی ضرروی  بر اساس برآورد نیازهای  آماری  کد ساخته شده مطلوب به دست آید . وقتی که سن پذیرش طراحی شده در سنین بعدی  مانند 56 روز یا 90 روز  مشخص  شود ، رابطه بین مقاومت اولیه  مانند 7 روز باید پایه ریزی  شود به طوری که  مشکلات بتوانند شناسایی شوند و به موقع به آن رسیدگی شود . برای مثال  : بتنی  با تاب فشردگی  مشخص 70MPa (فراوانی  10000) در 56 روز  نباید انتظار داشت  که بیش ازMPa70 (فراوانی  10000)با زمان مقاومت نمونههای  استاندارد 56 روز  قبل  به دست آید . بر اساس  درجه کنترل بیش از مصالح و آزمایش متغیر وابسته ، چنین مخلوطی باید مستلزم  میانگینئحش MPA   90 ( فراوانی 13000) با 26 روز باشد. چیزی  که مهم است  سطح اطمینان آماری پیش ساخته  از سن طراحی شده است که بتن می خواهد با فاکتور ضرروی بیش از طراحی دست یابد . این می تواند با تعیین حداقل ارزش های مقاومت مقصود بیش از  سن طراحی شده  به دست آید . برای مثال  اگر  تاب فشردگی مشخص  بتن با مقاومت  بالا  85 MPA  ( فراوانی  1200) در 56 روز  بوده ، آن را تصریح  کننده همگن این نیازمند کمتر از  75 درصد  و 85 درصد  مقاومت تعیین  شده که به ترتتیب  به کمتر از  7و 8 روز  می رسند نباشد . در این رخداد که مقاومت مقصود در این سنین به دست نمی آید  روش های  درمان لازم خواهد بود .

اگر یک بتن  با مقاومت بال یک تاب  فشردگی  در  85 MPA ( فراوانی  1200) در 56 روز  دارد ، به طور قابل  تصوری ، قدرت تعیین شده نمی تواند  نیازمند کمتر از مقاومت مشخص به دست آمده در 28 روز  باشد . قبل  از استفاده واقعی در این  کار ، آزمون تأیید باید برای وارسی کردن  آن انجام شود که بتن قادر است دست کم 85 MPA  ( فراوانی  1200) با 128 روز  بر اساس شرایط پیش بینی شده پیشنهادی  نایل شود .

نکته ها

  1. روش  آزمون استاندارد برای تعیین الکتریکی توانایی بتن برای جلوگیری  از نفوذ کلرید آین
  2. روش آزمون استاندارد برای  جرم مخصوص ، جذب و فضاهایی در بتن سفت شده
  3. روش آزمون استاندارد برای اندازه گیری  میزان جذب آب با بتن های هیدرو لیک سیمان
  4. روش آزمون استاندارد برای  فرو نشست برای بتن هیدرو لیک سیمان
  5. تمرین استاندارد برای آزمایشگاه های آزمون بتن و توده های بتن برای استفاده در ساخت و معیارهایی برای ازریابی
  6. تولید و ارسال

مقدمه :

روش ها و تجهیزات برای تولید و انتقال بتن با مقاومت بالا خیلی از روش های استفاده شده برای  بتن های  سنتی  متفاوت نیست . هر چند ، بعضی  تغییرات ، ظرافتها و تأکید روی نقاط  بحرانی  معمولاً لازم می باشد . داشتن تجهیزات اختصاص یافته  برای تولد بتن با مقاومت بالا لازم است و آن احتمالاًدر جریان اصلی صنعت صعودی است که هرگز رخ نخواهد داد. بر اساس شرایط و ظرفیت سهولت تولید و ناوگان حمل و نقل ممکن است  بعضی سازگاری ها لازم باشد . تولید کنندگانی که از قبل و به طور عادی به تهیه کردن کیفیت بتن اختصاص یافته اند  باید مشکلات کمتر تولید و ار سال بتن ربا مقاومت بالا را داشته باشند . هر چند، چنانچه  در فصل  قبل بحث شد تولید کنندگان بتن انتظار دارند  تا به طور گسترده ای بتن های پیچیده را گسترش دهند، در حالی که با نفوذ نیازهای تجویزی نامربوط می توان داشتن نتایج پیشخوان تولیدی را خاتمه داد . به درستی تشکیل نیازهای  تجویزی با مقاومت بالای بتن هیچ حجایی ندارد . کنترل مقاومت بالای بتن باید در اختیار  تولید کنندگان بتن ، گروه آشناتر با عناصر سازنده مخلوط در تعاملات آنها باشد . عدم حضور نیازمندی های خاص طرح ، در آمریکا بیشتر مخلوط آماده بتن بر طبق ASTMC 94  تولید می شود. چنانچه بارها در این کتاب  ذکر شده است . استفاده از پایداری ، کیفیت عناصر سازنده وقتی که بتن با مقاومت بالا را می سازند به طور  انتقاد پذیری  مهم است . در دسترس بدن مصالح خام باید قبل از شروع ساخت تدیید شوند و مصالح باید  در کیفیت و کمیت مناسب در سراسر مدت طرح در دسترس  باشند . کمبود جا از مصالح ضروری  ضروری است که از تأخیر  برنامه ساخت نتیجه می شود .اگر کمبودها غیر قابل اجتناب  باشند. استفاده از مخلوط مصالح دیگر  باید از پیش گسترش  یابد

امکانات تولید، تجهیزات ارسال، تمرینات پیمانکار، آزمایش تجهیزات روش  های بازرسی  نماینده ، و  شرایط محیطی، برنامه ریزی مؤثر  و اگر بتن با قدرت بالا به طور  موفقیت آمیز ی استفاده شود  اختصاص کار گروهی به قسمتی از همه قسمتها  ضروری است. تولید موفق بتن با مقاومت بالا مستلزم هماهنگی با ترتیب توزیع امکانات ، تولید و پرسنل کنترل کیفیت می باشد. توسعه و تکمیل یک اطمیمنان از کیفیت دستی داخلی یکی از بهترین روش ها برای شروع است. وقتی که تولید و ارسال بتن با مقاومت بالا، اطمینان از کیفیت دستی و سعی دارد نباید به عنوان یک تجمل به آن اندیشید بلکه بیشتر یک نیاز است .

بتن با قدرت باید در طارحی  نسبت WIB تولید شود . پایداری فقط باید با استفاده از کاهش آب و یا مخلوط های کاهش دامنه زیاد آب تعدیل شود . به استثنای کنترل و پیش جبران مقادیر آب شستشو ، هیچگونه آبی نباید به بتن با مقاومت بالا از دسته بتن ها اضافه شود. همه نمونه گیری ها و تمرینات آزمون، آیا برای مصالح تشکیل دهنده یا بتن مخلوط شده باید دقیقاً بر طبق استانداردهای  قابل اجرا که در بیشتر  موارد در ASTMC 94 قید شوند  یا ویژگی های مشابه استاندارد برای  بتن مخلوط شده آماده انجام شود .

اشاره شده است که هر پروژه درگیر با بتن با مقاومت بالا اطمینان از کیفیت دستی واحد خود، وضعیت طراحی های مخلوط و مصالح تشکیل دهنده خود را دارد ( با منبع و نمونه)

سفار

دکوراسیون داخلی

معماری داخلی علیرغم قدمت بسیار، به مفهوم جدید، رشته ای  است تازه که درسی ساله اخیر مورد توجه قرار گرفته است .معماری داخلی که تا همین اواخر در محدوده تنگ تزئین یا (دکوراسیون ) منزل قرار می گرفت. بخشی از معماری عمومی است که حوزه وسیعی مشتمل بر کلیه فضاسازی های داخلی اعم از تغییرات ساختمانی ، تعیین موقعیت در و پنجره ها، رنگ آمیزی ، چیدن اثاث و خلاصه هر آنچه درون ساختمانها صورت میپذیرد را دربر میگیرد. موضوع های مورد بحث این رشته همچون گذشته منحصر به خانه های مسکونی نیست .

بتن سبک در صنعت (ساختمان- معماری)

با گسترش استفاده از بتن سبک در سراسر دنیا بویژه در کشورهای پیشرفته و شکل گیری آیین نامه های اجرایی آنها، متاسفانه این نوع بتن که دارای قابلیت های منحصر به فردی می باشد در کشورمان هنوز شناخته شده نیست؛ در این جا سعی برآن شده تا با معرفی این بتن کارا، جامعه ساختمانی بیش از پیش با بتن سبک و موارد کاربرد آن آشنا شوند.

نحوه تهیه گزارش کارشناسی

گزارش کارشناسی متنی است که بوسیله آن کارشناس طبق قرار دادگاه نظر خود را درباره نکات فنی بررسی شده در پروانه ارائه می نماید. معمولا نظریه کارشناسی برای اصحاب دعوی سرنوشت ساز می باشد و ممکن است این نظریه در تمام مدت مطرح بودن این پرونده مورد استناد قضات ، اصحاب دعوی  و وکلای دادگستری قرار گیرد.

طرح تفضیلی و قوانین شهرداری

ضوابط ارائه شده در طرح تفصیلی شهر یزد نتیجه مطالعات مختلف در زمینه های اجتماعی ، اقتصاادی،
محیطی، جغرافیایی، کالبدی، ویژگیها و مسائل و مشکلات حاکم بر شهر و... میباشد.

این ضوابط جایگزین تمام ضوابط و مقررات قبلی در محدوده عمل شهرداری محدوده شهرمیگردد.

شیوه نامه

شیوه‌نامه پیشنهادی جهت امورکارشناسی مربوط به املاک موقوفه و غیره (بغیر از املاک مزروعی و باغات)

هدف از این شیوه نامه پیشنهادی ایجاد هماهنگی بین همکاران در اظهار نظرهای کارشناسی است.