نحوه تهیه گزارش کارشناسی

گزارش کارشناسی متنی است که بوسیله آن کارشناس طبق قرار دادگاه نظر خود را درباره نکات فنی بررسی شده در پروانه ارائه می نماید. معمولا نظریه کارشناسی برای اصحاب دعوی سرنوشت ساز می باشد و ممکن است این نظریه در تمام مدت مطرح بودن این پرونده مورد استناد قضات ، اصحاب دعوی  و وکلای دادگستری قرار گیرد.

http://www.yazdkanon.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/گزارش نویسی تهیه و تدوین.pdf

  تاریخ ثبت : 1395/02/13
 مدیر IT
 7764
  دیدگاه کاربران